logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Crnojević-Bengin Vesna
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 553

Prof. Vesna Crnojević-Bengin, diplomirala 1994. godine na odseku za Energetiku,elektroniku i telekomunikacije Fakulteta tehtničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, odbranila magistarsku tezu na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1997. godine, i doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu 2006. godine gde i sada radi u zvanju vanrednog profesora, uvodeći i predavajući na nizu predmeta iz oblasti mikrotalasne tehnike. Dr Crnojević-Bengin je osnivač i rukovodilac grupe za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku, GAME, kao i su-osnivač BioSense Centra, koji se bavi multidisciplinarnim istraživanjama u oblasti primene IKT u poljoprivredi, šumarstvu, zaštiti životne sredine i osmatranju Zemlje. Dr Crnojević-Bengin je koordinator na dva FP7 i dva EUREKA istraživačka projekta, kao i učesnik na 12 FP7, COST i nacionalnih projekata. Autor je ili koautor više od 70 naučnih radova, od toga 17 u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, kao i dve knjige. Od 2008. dr Crnojević-Bengin predstavlja Grupu 11 na generalnoj skupštini Evropske Mikrotalasne Asocijacije, a od 2012. je član Institutions and Development Implementation Board-a međunarodne organizacije GEO – Group on Earth Observations. Višegodišnji je pomoćnik urednika međunarodnog naučnog časopisa sa impakt faktorom Journal of Electronics izdavača Taylor&Francis, članica je brojnih međunarodnih tehničkih programskih komiteta, recenzent vodećih naučnih časopisa. Dobitnik je specijalne nagrade Evropske komisije na “Marie Curie Actions for an Innovative Europe: Excellence, mobility and skills for researchers” u decembru 2010. godine u Briselu, kao i dobitnik Jugoslovenske nagrade za mikrotalasnu teoriju i tehniku za naučni doprinos u 
2005. godini.