logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Univerzitet u Novom Sadu

 

Kao vodeća istraživačka i visoko obrazovna institucija Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija – Univerzitet u Novom Sadu je jedna od retkih ustanova u Jugoistočnoj Evropi koja je organizovana u okviru kampusa. Sa svojom multikulturalnošću (6 zvaničnih jezika i 23 nacionalnosti) i dugom tradicijom u preduzetništvu, Autonomna pokrajina Vojvodina je uvek bila predvodnica ekonomskog razvoja u regionu, sa snažnim ambicijama da to ostane i u budućnosti, tako što će podržavati nova dostignuća i spajati oblasti istraživanja i tehnologije.

 

Univerzitet u Novom Sadu (UNS), http://www.uns.ac.rs, osnovan je tokom 60-tih godina prošlog veka. On je centar visokog obrazovanja i istraživanja u regionu (Vojvodini).

Ovu obrazovnu, naučnu i umetničku ustanovu čini 14 fakulteta. Najveći broj fakulteta nalazi se u Novom Sadu, a ostali su u Subotici, Zrenjaninu i Somboru. 

 

Br. Naziv Adresa Telefon Web
1. Univerzitet u Novom Sadu - Rektorat Dr Zorana Đinđića 1 021/485-20-20 www.uns.ac.rs
2. Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 8 021/450-356 polj.uns.ac.rs
3. Filozofski fakultet u Novom Sadu Dr Zorana Đinđića 2 021/450-690 www.ff.uns.ac.rs
4. Tehnološki fakultet u Novom Sadu Bulevar Cara Lazara 1 021/485-36-40 www.tf.uns.ac.rs
5. Pravni fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 1 021/635-00-23 www.pf.uns.ac.rs
6. Medicinski fakultet u Novom Sadu Hajduk Veljkova 3 021/420-677 www.medical.uns.ac.rs
7. Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 6 021/635-04-13 www.ftn.uns.ac.rs/
8. Ekonomski fakultet u Subotici Segedinski put 9-11 024/628-000 www.ef.uns.ac.rs
9. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Trg Dositeja Obradovića 3 021/445-630 www.pmf.uns.ac.rs
10. Akademija umetnosti u Novom Sadu Đure Jakšića 7 021/420-187 www.akademija.uns.ac.rs
11. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu Lovćenskа 16 021/450 188 www.fsfvns.rs
12. Građevinski fakultet u Subotici Kozаrаčkа 2а 024/554 300 www.gf.uns.ac.rs
13. Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" u Zrenjaninu Đure Đаkovićа bb 023/550 515 www.tfzr.uns.ac.rs
14. Pedagoški fakultet u Somboru Podgoričkа 4 025/460 292 www.pef.uns.ac.rs
15. Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici Štrosmаjerovа 11 024/624 444 www.magister.uns.ac.rs

 

Ovaj univerzitet je često bio pominjan kao lider uvođenja Bolonjske reforme u Srbiji. UNS je drugi univerzitet po veličini od šest državnih univerziteta, koliko ih postoji u Srbiji. On ima oko 48.000 studenata (na tri nivoa studija) i oko 4500 zaposlenih. Ulaganjem značajnih napora u jačanje internacionalne saradnje i učešćem u procesu univerzitetskih reformi u Evropi, Univerzitet u Novom Sadu postao je prepoznatljiv kao univerzitet okrenut reformama, kako u regionu tako i na mapi univerziteta u Evropi. UNS je uzet za primer, kao jedan univerzitet iz zemlje u tranziciji, koji se u najvećoj meri, od svih u Republici Srbiji, može nazvati preduzetničkim univerzitetom.

 

UNS je prepoznat u ovom delu Evrope kao institucija koordinator mnogih značajnih projekata finansiranih od strane Evropske komisije koji su posvećeni transferu i inkorporaciji inovacija i tehnologija i ideji komercijalizacije. Oformljene su tri jedinice transfera znanja na univerzitetskom nivou:

• Centar za inovacije,

• Centar za transfer tehnologija i

• Poslovni inkubator Novi Sad (kao prva faza izgradnje Naučno-tehnološkog parka).