logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

 

dr Vesna Rašković-Depalov

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad

e-mail: raskovicv@uns.ac.rsvesna_raskovic@yahoo.com
 

     

Prof. dr Goran Stojanović
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad

 Tel: +381 (0)21 485 2552
Fax: +381 (0)21 4750572

e-mail: sgoran@uns.ac.rs

 

Za WBCInno Internacionalnu konferenciju:

MSc Milan Radovanović

Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad

Tel: +381 (0)21 485 2552

e-mail: rmilan@uns.ac.rsbsons@uns.ac.rs
 

     

MSc Sanja Kojić
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad

Tel: +381 (0)21 485 2552

e-mail: sanjakojic@uns.ac.rsbsons@uns.ac.rs