logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Page: First Prev Next Last
Naziv Naziv entiteta Tip    
Akreditovane metode za analizu hemijskih zagađujućih jedinjenja u namirnicama FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike Usluga
Aktivna polica Grupa za nano i štampanu elektroniku Patent
Baknarski kiosk Centar za identifikacione tehnologije - CIT Proizvod
Drinkomat Centar za identifikacione tehnologije - CIT Proizvod
ege AlfaNum Koncept
MEMRISTOR Grupa za nano i štampanu elektroniku Tehničko rešenje
Mikro plazma reaktor Grupa za nano i štampanu elektroniku Koncept
Mikro transformatori fraktalnog oblika Grupa za nano i štampanu elektroniku Prototip
Obuka u analizi zagađujućih jedinjenja u biotskim i abiotskim uzorcima primenom hromatografskih metoda FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike Obuka
Otporni senzori sile Grupa za nano i štampanu elektroniku Prototip
PROVOD Grupa za nano i štampanu elektroniku Softver
SLALOM Grupa za nano i štampanu elektroniku Prototip
TAG&FIND Grupa za nano i štampanu elektroniku Prototip