logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Obuka u analizi zagađujućih jedinjenja u biotskim i abiotskim uzorcima primenom hromatografskih metoda

(OBUKA)

Centar organizuje trening kurseve u oblasti primene naprednih tehnika analize zagađujućih jedinjenja u namirnicama i životnoj sredini; više o održanim i najave novih skupova može se naći na sajtu: http://www.tf.uns.ac.rs/CEFSERweb/CEFSERindex.html.