logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Kancelarija za poslovnu podršku na Univerzitetu u Novom Sadu

 

Kancelarija za poslovnu podršku na Univerzitetu u Novom Sadu ne bi trebalo da bude još jedna jedinica unutar UNS koja bi bila konkurentna već postojećim jedinicama koje imaju isti cilj (UNESKO katedra za studije preduzetništva, Poslovni Inkubator Novi Sad, Evropska preduzetnička mreža, Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju, Centar za transfer tehnologija, Univerzitetski centar za intelektualnu svojinu, itd.), već način za usklađivanje delatnosti svih ovih jedinica. Takođe, ova kancelarija ostvariće veoma važnu sponu između istraživača i saznanja koja već postoje na univerzitetima, kao i studenata (mladih inovatora) i potencijalnih investitora, odnosno preduzetnika, koji imaju potrebu za ovakvim kadrovima i/ili saznanjima. Ova kancelarija treba da omogući:

 

Delatnosti Kancelarije za poslovnu podršku: