logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Entiteti

Matična institucija Naziv entiteta Vrsta entiteta Kontakt osoba
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu AlfaNum Istraživačka grupa Delić Vlado
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za identifikacione tehnologije - CIT Centar Stankovski Stevan
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za integrisane mikrosisteme i komponente Centar Živanov Ljiljana
Novi Sad Üniversitesi Centar za matematiku i statistiku Centar Gilezan Silvia
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije Centar Lukić-Petrović Svetlana
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ Centar Dumnić Boris
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Departman za primenjenu mehaniku Istraživačka grupa Spasić Dragan
Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike Centar Škrbić Biljana
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Istraživačka grupa Dalmacija Božo
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za humanoidnu robotiku Istraživačka grupa Borovac Branislav
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku Istraživačka grupa Stojanović Goran
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu Grupa za sistemsku analizu i odlučivanje Istraživačka grupa Srđević Bojan
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku Istraživačka grupa Crnojević-Bengin Vesna
Novi Sad Üniversitesi Institut BioSense Ostalo Crnojević Vladimir
Novi Sad Üniversitesi Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Ostalo Orlović Saša
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Istraživačka grupa za les i geonasleđe Istraživačka grupa Marković Slobodan
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte Istraživačka grupa Budak Igor
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Laboratorija za inteligentno upravljanje i biomedicinski inženjering Laboratorija Jorgovanovic Nikola
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB) Laboratorija Mimica-Dukić Neda
Medicinski fakultet u Novom Sadu Laboratorija za izučavanje ksenobiotika u biološkim sistemima Laboratorija Mikov Momir
Tehnološki fakultet u Novom Sadu Laboratorija za napredne materijale Laboratorija Srdić Vladmir
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES) Laboratorija Andrić Silvana
Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Novosadska grupa za nuklearnu fiziku Istraživačka grupa Bikit Ištvan