logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Borovac Branislav
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 165

Prof. dr Branislav Borovac, stekao diplomu mašinskog inženjera na Mašinskom fakultetu u Novom Sadu. Magistarsku i doktorsku tezu iz oblasti robotike je odbranio na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Redovni je profesor i rukovodilac Katedre za mehatroniku, robotiku i automatizaciju na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Njegova istraživačka interesovanja se kreću od industrijske i servisne do humanoidne robotike. Od avgusta 1981. do septembra 1982. bio je gostujući istraživač na Univerzitetu Stanford, SAD. 2009. godine je bio gostujući profesor na Univerzitetu u Versaju u Francuskoj, a 2012. i 2013. godine na Prince of Songkla Univerzitetu, Hat Yai, Tajland. Prof. Borovac je objavio preko 150 naučnih radova u međunarodnim časopisima (uglavnom sa SCI liste) i zbornicima radova sa konferencija. Koautor je monografije (zajedno sa prof. Vukobratovićem, dr Stokićem i prof. Surlom) iz oblasti dvonožne lokomocije u izdanju Springer-Verlag-a. Učestvovao je i u više drugih monografija, uglavnom sa poglavljima, koja se odnose na humanoidnu robotiku. Organizovao je, učestvovao i predsedavao radom sekcija na više međunarodnih konferencija.Trenutno je Associate editor u International Journal of humanoid robotics i International Journal of Advanced Robotic Systems. Član je IEEE.