logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Page: First Prev Next Last
Prezime i ime Matična institucija Entiteti
Ajkalo Srđan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Andrić Silvana Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Antić Igor Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Baburski Aleksandar Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Beara Ivana Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Bekvalac Kristina Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Bikit Ištvan Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Novosadska grupa za nuklearnu fiziku
Borovac Branislav Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za humanoidnu robotiku
Budak Igor Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Katedra za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte
Buljovčić Maja Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Čelić Mira Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Chandran Akhil Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Čorba Zoltan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Crnojević Vladimir Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Institut BioSense
Crnojević-Bengin Vesna Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za veštačke EM materijale i mikrotalasnu tehniku
Cvejanov Jelena Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Dalmacija Božo Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Grupa za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine
Delić Vlado Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu AlfaNum
Dumnić Boris Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Đurišić-Mladenović Nataša Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Francišković Marina Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Gajić Petar Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Gilezan Silvia Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Centar za matematiku i statistiku
Jorgovanovic Nikola Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Laboratorija za inteligentno upravljanje i biomedicinski inženjering
Katić Vladimir Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Kojić Sanja Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Kojić Tijana Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Kostić Tatjana Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Lesjak Marija Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Lukić-Petrović Svetlana Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Centar za nove materijale / Katedra za eksperimentalnu fiziku kondenzovane materije
Marković Slobodan Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Istraživačka grupa za les i geonasleđe
Medar Marija Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Mikov Momir Medicinski fakultet u Novom Sadu Laboratorija za izučavanje ksenobiotika u biološkim sistemima
Milićević Dragan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Mimica-Dukić Neda Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Orčić Dejan Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Orlović Saša Novi Sad Üniversitesi Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
Popadić Bane Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ
Radovanović Milan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Radovic Sava Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Samardžić Nataša Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Šibul Filip Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Simin Nataša Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Škrbić Biljana Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Sokanovic Srdjan Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Spasić Dragan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Departman za primenjenu mehaniku
Srdić Vladmir Tehnološki fakultet u Novom Sadu Laboratorija za napredne materijale
Srđević Bojan Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu Grupa za sistemsku analizu i odlučivanje
Stankovski Stevan Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za identifikacione tehnologije - CIT
Starovlah Isidora Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za Reproduktivnu Endokrinologiju i Signalizaciju (LaRES)
Stojanović Goran Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Svirčev Emilija Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu Laboratorija za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i biološki aktivnih jedinjenja (LAFIB)
Vasiljević Dragana Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Grupa za nano i štampanu elektroniku
Živančev Jelena Tehnološki fakultet u Novom Sadu FP7 Centar izvrsnosti za bezbednost hrane i nove rizike
Živanov Ljiljana Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu Centar za integrisane mikrosisteme i komponente