logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Lukić-Petrović Svetlana
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 4 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 812

Dr Svetlana R. Lukić-Petrović, redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu. Predaje nekoliko predmeta iz oblasti fizike, astronomije i astrofizike i matematike na MSc i PhD nivoima studija. Bila je mentor na više od 20 BSc, 10 MSc i 3 PhD radova. Prof. Lukić-Petrović jedan je od urednika naučnog časopisa Journal Research in Physics i recenzent nekoliko časopisa sa SCI liste. Autor je 8 knjiga i priručnika, više od 70 radova objavljenih u vodećim časopisima iz oblasti karakterizacije i primene materijala, više od 60 radova na domaćim konferencijama i jedne monografije o novim materijalima od nacionalnog značaja.