logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Podrška transferu znanja i istraživanjima

 

 

Na Univerzitetu u Novom Sadu oformljene su sledeće strukture/servisi, u cilju podrške transfera znanja, istraživanja i inovacija:

1. Univerzitetski centar za intelektualnu svojinu (IS Centar) – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu;

2. Centar za konkurentnost i klastere – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu;

3. UNESCO Katedra za studije preduzetništva (UCES) - Univerzitet u Novom Sadu;

4. Poslovni inkubator Novi Sad – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu;

5. Takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju – Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije;