logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

UNESCO Katedra za studije preduzetništva (UCES) otvorena je na Univerzitetu u Novom Sadu 2006. godine, kao deo UNITWIN programa sa ciljem da promoviše i ohrabruje obrazovanje, istraživanje i razmenu akademskog osoblja, kao i da oformi okruženje za razmenu informacija najvažnijih UNESCO-vih aktivnosti.
UCES teži da postane centar izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju u oblasti preduzetništva i zbog toga želi da radi na izgradnji kapaciteta na različitim nivoima kao što su:
• Profesionalni i lični razvoj studenata i nastavnika (regionalne konferencije, letnje škole, radionice organizovane zajedno sa međunarodnim regionalnim partnerima na području preduzetništva);
• Razvoj i promocija preduzetničke kulture među studentima i mlađim osobljem kao i u širem okruženju (organizovanje javnih predavanja iz preduzetništva i drugih oblika učenja do kraja života - LLL na UNS, radionica, seminara, konferencija, treninga organizovanih sa privrednim komorama, nevladinim organizacijama i drugim stejkholderima, publikacije, udžbenici i drugi materijali za promociju preduzetništva);
• Investiranje u obrazovne i istraživačke resurse (od infrastrukture do materijala za učenje i istraživanje, baze podataka, knjiga, časopisa);
• Razvoj usluga za profesionalnu orijentaciju studenata;
• Razvoj odnosa između univerziteta i ALUMNI uključivanjem bivših studenata u nastavu i istraživačke projekte kao dragoceni resurs (putem razmene iskustava i dobre prakse) kao i finansijskih izvora (zasnovanih na “vraćanju” onoga što su bivši studenti dobili od svog Univerziteta).
UNESCO katedra za studije preduzetništva ima podršku Nacionalne komisije za UNESCO Srbije.
Zajedno sa UNESCO Katedrom za preduzetničke studije na Univerzitetu “J.J.Strossmayer” u Osijeku, Hrvatska, UCES je jedina takva katedra u regionu Jugoistočne Evrope.
UCES takođe postaje deo nedavno formirane mreže UNESCO katedri iz preduzetništva pod rukovodstvom UNESCO katedre za preduzetnišvo i međukulturalni menadžment na Univerzitetu primenjenih nauka u Gelsenkirhenu, Nemačka. Trenutno postoje 634 UNESCO katedre u okviru različitih oblasti delovanja. 

Kontakt:
UNESCO Katedra za studije preduzetništva
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 5, 21000 Novi Sad
tel: +381 21 48 52 027, sekretarijat: +381 63 11 33 012
e-mail: unescochair@uns.ac.rs
web: http://www.unescochair.uns.ac.rs/eng/