logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Najbolja tehnološka inovacija (NTI) (http://www.inovacija.org/) je jedan od načina na koji je Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, počeo obrazovni proces za buduće i postojeće visokotehnološke preduzetnike u Srbiji da bi unapredio trenutna preduzetnička znanja i inovativnu kulturu. Od 2005. godine ima stalnu podršku Ministarstva za nauku Republike Srbije i Privredne komore Srbije. Tako je NTI postala nacionalno otvoreno takmičenje za pronalazače, mala visokotehnološka preduzeća, istraživače, itd.
Cilj takmičenja za NTI je sledeći: promocija inovativnosti i obuka učesnika kako da stupe na tržište uz medijsku pokrivenost i finansijsku podršku.
Da bi ispunila svoj cilj, Organizacioni odbor NTI svake godine održi značajan broj promocija i obuka u oblasti visokih tehnologija.
Uzevši u obzir nekoliko godina iskustva u kreiranju i realizaciji poslovnih i marketing obuka istraživača u sferi visokih tehnologija, primećen je veliki broj prepreka/problema koji istraživačima onemogućavaju da uspešno izađu na tržište sa njihovim istraživanjima i naučnim radom. Stoga je želja da se oslobode od straha od nepoznatog, uz nadu da će napraviti i postepena unapređenja u celoj ekonomskoj situaciji, učinila da Organizacioni odbor NTI prilagodi obuke generalnim ciljevima. Posle obuka, istraživači i pronalazači su:

Da bi se izašlo u susret svim ovim zahtevima, program obuke NTI ima sledeći specifičan cilj: obuka o mogućim i postojećim visoko tehnološkim preduzećima na tržištu i poslovnom planu.
U poslednje tri godine ovaj edukacioni program postigao je sledeće rezultate:

Ovo takmičenje je odličan primer kako univerziteti trebaju da imaju aktivnu i odgovornu ulogu u procesu davanja podrške državnih institucija sa jedne strane i razvoja inovativnog preduzetničkog načina razmišljanja u društvu sa druge strane. 
Pokazalo se da je ovo veoma dobar način za poboljšanje preduzetničkog načina komercijalizacije inovacija, obezbeđivanje finansijske i edukacione podrške. 
Dodatni direktni i indirektni rezultati su: