logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Poslovni inkubator Novi Sad je osnovan od strane Grada Novog Sada, Fonda za promociju investicija u Vojvodini, Fakulteta tehničkih nauka i JKP Informatika sa ciljem porške razvoju inovativnih startup kompanija u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija i kreativne industrije. Inkubator korisnicima svojih usluga pomaže da svoje poslovne ideje prevedu u uspešan poslovni model, pružajući im podršku u vidu: savremenog radnog prostora, knjigovodstvenog i pravnog savetovanja, konsaltinga i mentoringa u oblasti razvoja novog proizvoda, analiza i istraživanja tržišta, strategija izlaska na tržište, prodaje i dr. Inkubator raspolaže sa približno 800m2 poslovnog prostora u kojem se nalazi 23 kancelarije, 3 sale za sastanke. 

Kontakt:
Vojvođanskih brigada 28, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 21 00 303
e-mail: office@businessincubatorns.com
web: www.businessincubatorNS.com