logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Centar za konkurentnost i razvoj klastera osnovan je juna 2007. godine od strane Fakulteta tehničkih nauka sa ciljem da aktivno učestvuje u programima promocije saradnje sa industrijom u Republici Srbiji. Strateški cilj centra je stvaranje okruženja koje može da stvori dodatne vrednosti kroz jačanje proizvoda i usluga, podizanje konkurentnosti firmi, promociju i uvođenje svih oblika sistema za upravljanje kvalitetom, obezbeđivanje pune funkcionalnosti umrežavanja klastera i da pozitivno utiče na njihovu održivost.

Kontakt:
Slobodan Morača
Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija
tel: +381 21 48 52 154, +381 21 45 97 40
e-mail: moraca@uns.ac.rs