logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Univerzitet u Novom Sadu poseduje Univerzitetski centar za intelektualnu svojinu (Centar IS) čiji je zadatak da poduči i informiše akademsko, istraživačko, poslovno i studentsko društvo u Novom Sadu i Vojvodini u cilju promovisanja uloge intelektualne svojine i podizanja svesti o značaju intelektualne svojine i društva zasnovanog na znanju. Sveopšti cilj Centra IS je da pomogne u zaštiti intelektualne svojine, uglavnom kroz pisanje patentne dokumentacije i praćenje procedure, kao i da podrži transfer i komercijalizaciju znanja razvijenih kroz istraživanje i kreativan rad na Univerzitetu u Novim Sadu.
Saradnja između istraživača sa univerziteta, koji su zainteresovani da zaštite svoje znanje razvijeno kroz istraživanja i kreativni rad na Univerzitetu u Novom Sadu u formi intelektualne svojine, i stručnjaka u Centru IS postoji kroz konsultacije o potencijalnim pronalascima, procedurama i mogućoj primeni. Ukoliko je ideja interesantna i obećavajuća, prvi korak je predlog pronalazaču da pripremi detaljan opis otkrića. Predstavnik Centra IS i pronalazač potpisuju dokument o poverljivosti pronalaska koji sadrži opis pronalaska.
Procena profitabilnosti predstavlja analizu trendova u tehnici i pretraživanje internacionalnih baza podataka patenata, naučne i ostale literature. Vrši se i evaluacija komercijalnog potencijala potencijalnog pronalaska.
Iz detaljne dokumentacije pronalaska i rezultata vrednovanja zarade, stručnjaci iz Centra IS će odlučiti da li da nastave da dalje podržavaju ideju pronalaska ili ne. Ukoliko je odgovor da, sledeći korak je potpisivanje ugovora između Centra IS i pronalazača. Ugovor se sastoji iz brojnih prava i obaveza, drugim rečima:
• Centar IS je obavezan da pripremi patentnu prijavu.
• Centar IS preporučuje patentnu proceduru – izbor zemalja, poredak i dinamiku.
• Centar IS preuzima obavezu sprovođenja procedure popunjavanja i prenošenja iste na sve internacionalne i nacionalne kancelarije za intelektualnu svojinu.
• Pronalazač obećava potrebnu profesionalnu pomoć u pripremi patentne prijave.
• Pronalazač i Centar IS će napraviti dogovor oko plaćanja troškova koji nastaju tokom pripreme, podnošenja prijave, praćenja i održavanja patenta.
• Pronalazač i Centar IS će napraviti dogovor oko prava u slučaju da se patent komercijalizuje.
U slučaju da stručnjaci Centra IS procene da ideja nije dovoljno obećavajuća za patent, izdaće izjavu i pronalazač može nastaviti rad nezavisno od centra. 
Centar IS podnosi patentnu prijavu, vodi i prati patentnu proceduru. Na zahtev, Centar IS može uzeti ulogu u procedurama komercijalizacije patenta.

...
Kontakt:
Prof. dr Dragan Kukolj
Tel: +381 21 4801 257
e-mail: dragan.kukolj@rt-rk.com
web: http://www.ipcentar.uns.ac.rs/index.html