logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Andrić Silvana
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultetTrg Dositeja Obradovića 221000 Novi SadSrbija
Tel:
+381 21 48 52 673

Silvana A Andrić je redovni profesor PMF UNS od 2009. E-mail: silvana.andric@dbe.uns.ac.rs.

Obrazovanje: BSc - 1992 (Biologija, UNS); MSc - 1995 (Biohemija, UNS); PhD-1999 (Biologija, UNS); postdoktorske studije - 2000-2004 (NIH, USA). Broj radova sa SCI liste 60, broj heterocitata 1019, h-index 21 (SCOPUS).