logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Jorgovanovic Nikola
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 452

Nikola Jorgovanovic, PhD, rođen 30. novembra 1966. u Novom Sadu. Iz oblasti Elektrotehničkog inženjerstva, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, postigao je zvanja BSc (1992), MSc (1996), PhD (2003). Radi kao vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu. Relevantne veštine i iskustvo obuhvataju oblasti: menadžmenta, rehabilitacionog inženjerstva, kontrola kretanja, obnova kretanja kod ljudi sa invaliditetom, neuronska proteza – funkcionalni elektronski stimulatori, dizajn medicinskih instrumenata, dizajn hardvera.