logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Bikit Ištvan
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 4 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 45 93 68

Dr Ištvan Bikit, profesor nuklearne fizike na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Titulu doktora nauka, Univerziteta u Novom Sadu dobio je 1978. U njegova internacionalna iskusta ubrajaju se gostujuća predavanja na Univerzitetu Saseks u Brajtonu (Engleska), ITCP u Trstu (Italija), Laue-Langevin Institutu u Grenoblu (Francuska), NIST u Gajtersburgu (SAD) kao i na Institutu za hemiju površine i izotopa u Budimpešti (Mađarska). Bio je rukovodilac međunarodnih istraživačkih projekata iz Osnovne i Primenjene nuklearne fizike, bez prekida od 1981. do danas, uključujući i bilateralni projekat sa SAD “Improvements on the determination of low-levels of gamma radioactivity” (JF-847 NIST, 1988-90). Bio je dekan PMF-a kao i direktor Departmana za fiziku, PMF-a, Univerziteta u Novom Sadu. Istraživačka polja njegovog interesovanja obuhvataju nuklearne strukture, nizak fon gama spektroskopije, fizika retkih nuklearnih događaja i radioekologija.