logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Srđević Bojan
email:
www:
Adresa:
Poljoprivredni fakultet Trg Dositeja Obradovića 8 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 53 337

Dr Bojan Srđević, redovni profesor. Predavač je na svim nivoima visokog obrazovanja (osnovne, master i doktorske studije) na Univerzitetu u Novom Sadu, kao i na nekoliko magistarskih i doktorskih kurseva na Federalnom Univerzitetu u Baiji u Salvadoru (Brazil) i Univerzitetu u Štutgartu (Nemačka). Obrazovanje: istraživački i stručni rad dr B. Srđevica je u analizi sistema, planiranju i upravljanju prirodnim resursima, kao i u razvoju i primeni savremenih tehnika odlučivanja i kompjuterizovanih sistema podrške ovim procesima. Ima više od 30 godina iskustva u koordinaciji projekata istraživanja i tehnološkog razvoja u okviru nacionalnih i međunarodnih programa. Angažovan je kao ekspert Svetske Banke i različitih nacionalnih i međunarodnih agencija i kompanija. B. Srđević je inicirao, sastavio konzorcijume, vodio i uspešno realizovao preko 20 nacionalnih projekata. Takođe je pokrenuo, sastavio konzorcijum i vodio jedan međunarodni EU projekat sa vodećim univerzitetima u Srbiji, Velikoj Britaniji, Španiji i Grčkoj. Objavio je preko 200 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima. Recenzent je brojnih međunarodnih časopisa izdavača IWA, Elsevier, Springer, ASCE i dr.