logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Mimica-Dukić Neda
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21101 Novi Sad, Srbija
Tel:
+381 21 485 27 57

Neda Mimica-Dukić, Dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, redovni profesor, doktor biohemijskih nauka, šef Laboratorije za ispitivanje prirodnih resursa farmakološki i
biološki aktivnih jedinjenja.