logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Marković Slobodan
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 793

Slobodan Marković, PhD, redovni profesor, departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Prirodnomatematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. On je vođa grupe, a glavno polje njegovog istraživanja jeste klimatska rekonstrukcija životne sredine, lesna stratigrafija i lesna geomorfologija.Vodeći je istraživač u Srbiji na polju geografije, sudeći po broju radova objavljenim u inostranim časopisima kao i po citiranosti u bazama podataka ISI Web of Knowledge i SCOPUS. Marković je predsednik INQUA Loess Focus Group kao i nacionalni predstavnik u INIQUA i PAGES. Organizator je brojnih inostranih konferencija kao i autor nekoliko predmeta diskusije u vodećim internacionalnim časopisima kao što su Quaternary International, Catena i Central European Journal of Geosciences, uvek aktivno učesvujući na tim konferencijama.