logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Budak Igor
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 255

Dr Igor Budak, docent na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Šef je katedre za metrologiju, kvalitet, pribore, alate i ekološko-inženjerske aspekte. Rukovodilac je osnovnih akademskih studija za proizvodno mašinstvo. Predavač je na osnovnim, master i doktorskim studijama mašinskog inženjerstva i zaštite životne sredine, kao i na osnovnim akademskim studijama biomedicinskog inženjerstva i animacije u inženjerstvu. Njegova istraživačka interesovanja su fokusirana na 3D digitalizaciju, reverzibilni inženjerski dizajn, CAI, CAQ, kao i na inženjerstvo zaštite životne sredine, odnosno alate za upravljanje zaštitom životne sredine. Aktivno radi sa hardversko/softverskim sistemima za 3D digitalizaciju, reverzibilni inženjerski dizajn iCAQ, kao i sa softverskim sistema za procenu životnog ciklusa. Učestvovao je na više od 10 projekata, uključujući TEMPUS, bilateralni, Inter - Regio i Ceepus Networks. Govori engleski i mađarski. Autor je i koautor 8 knjiga i više od 100 naučnih i stručnih članaka, uključujući 19 sa SCI liste.