logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Stojanović Goran
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih naukaTrg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 553

Goran M. Stojanović, je diplomirao 1996. godine, magistrirao 2002. godine i doktorirao 2005. godine na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu u oblasti elektotehnike/elektronike.
Trenutno je u zvanju vanredni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Polje njegovog interesovanja uključuje organsku i fleksibilnu elektroniku, nanoelektroniku, primenu i karakterizaciju nanostrukturnih elektronskih materijala. Ima iskustva u rukovođenju međunarodnim projektima kao što su FP7, EUREKA, ili projekti bilateralne saradnje. Autor je ili koautor 105 naučnih radova, od toga 30 naučnih radova publikovanih u časopisima sa SCI liste (sa impakt faktorom). Prof. Stojanović je bio dobitnik nagrade za najbolje ocenjenog profesora na anonimnoj anketi studenata na FTN-u za 2008. godinu, kao i nagrade „dr Zoran Đinđić“ za najboljeg mladog istraživača u AP Vojvodini za 2007. godinu.