logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Dalmacija Božo
email:
www:
Adresa:
Prirodno-matematički fakultet Trg Dositeja Obradovića 3 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 720

Dr Božo Dalmacija, redovni profesor PhD u oblasti hemije, Univerzitet u Novom Sadu, 1984. Trenutna pozicija: direktor Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Redovni profesor na predmetima za hemijsku tehnologiju, zaštitu životne sredine, tehnologije za zaštitu životne sredine i kvalitet vode za piće na UNS, PMF. Ekspert je u oblasti hemije i zaštite životne sredine, a posebna oblast rada je tretman vode za piće, otpadnih voda, remedijacija i bioremedijacija zemljišta, sedimenta i vode. Iskustvo u hemiji okoline i procenu rizika i u uvođenju propisa zaštite životne sredine u Srbiji, stečeno kroz više od 60 projekata i studija. Reference: 34 rada u međunarodnim časopisima i više od 200 radova na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama.