logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Orlović Saša
email:
www:
Adresa:
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Antona Čehova 13d 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 54 03 83

Saša Orlović, PhD u oblasti biotehničkih nauka – Šumarstvo, MSc u Šumarstvu (Šumarski fakultet Beograd). Naučni savetnik i redovni profesor Univerziteta u Novom Sadu - Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Poljoprivredni fakultet u oblasti proizvodnje sadnog materijala i pošumljavanja. Profesor Orlović je učestvovao u brojnim projektima na nacionalnom i međunarodnom nivou (FP7, IPA). Član FAO -IPC, IUFRO i član redakcija mnogobrojnih domaćih i stranih časopisa.