logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Mikov Momir
email:
www:
Adresa:
Medicinski fakultet Hajduk Veljkova 3 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 52 21 72

Prof. dr Momir Mikov, MD, PhD, redovni profesor, Departman za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju. Redovni profesor od 1999, PhD 1986, specijalizacija in 1988, master 1983, M.D. 1980.