logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Dumnić Boris
email:
www:
Adresa:
Centar za obnovljive izvore i kvalitet električne energije - CRESPQ, Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 503

Boris Dumnić, rođen je u Bileći, Bosna i Hercegovina, 1976. godine. Svoju MSc i PhD diplomu u oblasti elektrotehnike i računarstva stiče na Univerzitetu u Novom Sadu, 2007. i 2013. respektivno. Od 2004. zaposlen je na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije na Fakultetu tehničkih nauka na Univerzitetu u Novom Sadu. Njegove oblasti interesovanja su: upravljanje elektromotornim pogonima, modelovanje i simulacija električnih mašina i obnovljivi izvori električne energije.