logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Crnojević Vladimir
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 558

Prof. dr Vladimir Crnojević, je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka 1995. godine na smeru za elektroniku i telekomunikacije, usmerenje telekomunikacije, gde je i magistrirao 1999. godine. Doktorsku disertaciju u oblasti telekomunikacije i obrade signala odbranio je na Univerzitetu u Novom Sadu 2004. godine. Od diplomiranja, zaposlen je na Katedri za telekomunikacije i obradu signala, prvo u zvanju asistenta, a zatim docenta i, od 2010. godine, vanrednog profesora. Predaje predmete iz oblasti obrade slike, prepoznavanja oblika i računarske vizije. Prof. Crnojević je osnivač i rukovodilac multidisciplinarnog istraživačkog centra BioSens, koji se bavi razvojem savremenih IKT rešenja za primene u poljoprivredi, osmatranju Zemlje, šumarstvu i ekologiji. Od svog osnivanja 2008. godine, BioSens centar je uspeo da okupi velik broj mladih istraživača i da, kroz 13 FP7, 4 EUREKA i više COST i nacionalnih projekata u kojima učestvuje ili rukovodi, postane prepoznatljiv u međunarodnim okvirima. Prof. Crnojević realizovao je i veći broj projekata za potrebe inostrane i domaće industrije. Autor je više od 50 međunarodnih naučnih radova, od toga 10 u vodećim međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, kao i dva poglavlja u knjigama inostranih izdavača. Ima preko 200 citata (bez autocitata). Autor je dve međunarodne patentne prijave (jedna SAD i jedna evropska) i jednog međunarodno priznatog unapređenja softvera koje se koristi u celom svetu. Prof. Crnojević je recenzent najuglednijih naučnih časopisa u oblasti.