logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Gilezan Silvia
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 277

Silvia Gilezan, PhD. Obrazovanje: 1993 PhD – Univerzitet u Novom Sadu, Jugoslavija. Oblast istraživanja: Teorijsko računarstvo (lambda račun, teorija tipova), Globalno računarstvo (procesni računi, sigurnosni tipovi), Logika (teorija dokaza, logika u računarstvu), Matematička lingvistika. Pozicije: 2005. - danas redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1994. - danas istraživač na Matematičkom institutu, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija. Gostujuće pozicije: 2001. - 2002. École Normale Superieure de Lyon, Francuska. 2000. - 2001. Computing Science Department, Radboud University, Nijmegen, Holandija. Pozicije: 2005. - danas redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka 1994. - danas istraživač na Matematičkom institutu, Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU), Beograd, Srbija. Gostujuće pozicije: 2001. - 2002., 2007. École Normale Superieure de Lyon, Francuska. 2000. - 2001. Computing Science Department, Radboud University, Nijmegen, Holandija. Publikacije: 5 poglavlja u knjigama, preko 40 radova u međunarodnim časopisima, preko 30 izlaganja na međunarodnim konferencijama, preko 20 izlaganja kao gostujući predavač.