logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Živanov Ljiljana
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 542

Ljiljаnа D. Živаnоv, je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Autor je 6 knjiga i brojnih naučnih radova i članaka. Bila je mentor na više od 10 MSc i 5 PhD radova. Ljiljana je rukovodilac CIMC-a i koordinator nekoliko internacionalnih i domaćih projekata. Razvila je saradnju sa sledećim ustanovama: Interuniversity Center Como, Milan Polytechnic, Como, Italija; Integrated Microsystems Austrija, Wr. Neustadt, Austrija; Vienna University of Technology, Institute of Sensor and Actuator Systems, Austrija, itd.