logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Kostić Tatjana
email:
www:

Tatjana S Kostić je redovni profesor PMF UNS od 2008

Obrazovanje: BSc - 1991 (Biologija, UNS); MSc - 1994 (Neuronauke, BU); PhD-1997 (Biologija, UNS); postdoktorske studije - 1999-2002 (NIH, USA). Broj radova sa SCI liste 52, broj heterocitata 739, h-index 19 (SCOPUS).