logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Istraživači

Stankovski Stevan
email:
www:
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 168

Prof. dr Stevan Stankovski, diplomirao je u oblasti Računarske tehnike i automatike na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 1987. godine. Magistarske studije je završio 1991. godine na Elektrotehničkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu je 1994. godine odbranio doktorsku disertaciju iz oblasti Inteligentnih automatskih sistema. Redovni je profesor na Katedri za mehatroniku, robotiku i automatizaciju, Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakulteta tehničkih nauka, Univerzitetu u Novom Sadu. Direktor je Departmana za industrijsko inženjerstvo i rukovodilac studijskog programa Mehatronika. Stalni je stručni konsultant nemačke firme FESTO za oblast upravljanja tehničkim sistemima. Do sada je realizovao preko 150 naučno stručnih projekata. Urednik je u časopisima International Journal of Industrial Engineering and Management i Scientific Journal Facta Universitatis: Mechanical Engineering.