logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Mikro plazma reaktor

(KONCEPT)

Mikro plazma reaktor za generisanje odnosno sintezu provodnih nano čestica.