logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

MEMRISTOR

(TEHNIčKO REšENJE)

MEMRISTOR u tehnologiji štampane elektronike.