logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Otporni senzori sile

(PROTOTIP)

Otporni senzori sile na bazi grafita napravljeni na savitljivoj osnovi.