logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

SLALOM

(PROTOTIP)

SLALOM – arkade igrica koja se sastoji od 5 ink-džet štampanih induktora koji funkcionisu kao sensor koji detektuje prisustvo male metalne kuglice.