logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Akreditovane metode za analizu hemijskih zagađujućih jedinjenja u namirnicama

(USLUGA)

Kao deo akreditovane Laboratorije za ispitivanje prehrambenih proizvoda Tehnološkog fakulteta Novi Sad, Centar nudi usluge određivanja hemijskih zagađujućih jedinjenja u namirnicama primenom akreditovanih metoda za analizu mikotoksina u žitu, mlinskim proizvodima i kukuruzu, ostataka organohlornih pesticida u jestivom ulju, proizvodima od ulja i semenu uljarica, teških elemenata u voću, povrću i njihovim proizvodima, keksu i srodnim proizvodima i u semenu uljarica i njihovim proizvodima.