logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Mikro transformatori fraktalnog oblika

(PROTOTIP)

Štampani mikro transformatori fraktalnog oblika realizovani na savitljivoj osnovi.