logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Baknarski kiosk

(PROIZVOD)

Ovaj jedinstveni sistem omogućava plaćanje Vaših uplatnica i računa na veoma brz,pozdan, efikasan i jeftiniji način i to 24/7.