logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

TAG&FIND

(PROTOTIP)

TAG&FIND, bežični sistem za pronalaženje izgubljenih stvari, baziran na štampanoj elektronici.