logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Analiza novo otkrivenih zagađujućih materija u uzrocima namirnica i životne sredine

(METODOLOGIJA)

Razvoj i validacija naprednih metoda analize novo otkrivenih zagađujućih materija kao što su perfluorovana jedinjenja, farmaceutska jedinjenja, ftalati, bisfenol A, i dr. u različitim matriksima (uzorcima namirnica biljnog i životinjskog porekla, kao i u uzorcima zemljišta i vode) primenom hromatografskih metoda sa maseno selektivnom detekcijom.