logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

Analiza teških elemenata u uzorcima namirnicama i životne sredine

(METODOLOGIJA)

Validovana metoda analize teških elemenata u različitim matriksima (uzorcima namirnica biljnog i životinjskog porekla, kao i u uzorcima zemljišta i vode) primenom atomskog apsorpcionog spektrometra sa grafitnom kivetom.