logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English

Pretraga

„Screening“ analiza visokorezolucionom masenom spektrometrijom

(METODOLOGIJA)

Razvoj „screening“ metode analize ekstrakta uzoraka različitog porekla pomoću visokorezolucione masene spektrometrije na bazi Orbitrap tehnologije (sa ili bez prethodne separacije na ultrapritisnom tečnom hromatografu) radi potvrde prisustva „nepoznatih“ jedinjenja i identifikacije proizvoda degradacije, strukturnih informacija, itd.