logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Departman za primenjenu mehaniku (Istraživačka grupa)
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
www:
Home page
email:
spasic@uns.ac.rs

• Istraživačke aktivnosti na polju primenjene matematike i mehanike
• Edukacija u oblasti primenjene mehanike na BSc, MSc i PhD nivou studija
• Analiza slučaja i rekonstrukcija
• Analiza šoka strukture u kontinualnom modelu gasne dinamike
• Savetovanje na raznim poljima inženjerstva i biomedicine
• Modelovanje i simulacija stvarnih fenomena
• Pasivni amortizeri i aktivna kontrola u izolacionim sistemima sa seizmološkom osnovom

Prezime i ime email Matična institucija
true Spasić Dragan spasic@uns.ac.rs Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

• Stabilizacija i optimizacija oblika mikro/nano gredica
• Kvantifikacija mitralne regurgitacije sa 2D i dopler ehokardiografija
• Model za skupljanje niti u foto polimerizaciji stomatoloških kompozita
• Kompartmentalna analiza u farmakokinetici: evolucija fraktala vremena
• Proširenje formula za frakcione izvode u smislu običnih izvoda i trenucima jedne funkcije

• Challamel Noel, Zorica Dusan, Atanackovic Teodor M, Spasic Dragan T, “On the fractional generalization of Eringen’s nonlocal elasticity for wave propagation”, COMPTES RENDUS MECANIQUE, vol. 341, no. 3, pp. 298-303, 2013.
• Glavardanov Valentin, B Spasic Dragan T, Atanackovic Teodor M, “Stability and optimal shape of Pfluger micro/nano beam”, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol. 49, no. 18, pp. 2559-2567, 2012.
• Tikhonov AA, Spasic Dragan T, Antipov KA, Sablina MV, “Optimizing the Electrodynamical Stabilization Method for a Man-Made Earth Satellite”, AUTOMATION AND REMOTE CONTROL, vol. 72, no. 9, pp. 1898-1905, 2011.
• Spasic Dragan T, Glavardanov Valentin B, “Does generalized elastica lead to bimodal optimal solutions?”, INTERNATIONAL JOURNAL OF SOLIDS AND STRUCTURES, vol. 46, no. 14-15, pp. 2939-2949, 2009.
• Petrovic Ljubomir M, Spasic Dragan T, Atanackovic Teodor M, “On a mathematical model of a human root dentin”, DENTAL MATERIALS, vol. 21, no. 2, pp. 125-128, 2005.

Kontakt osoba
email:
spasic@uns.ac.rs
www:
visit page
Adresa:
Fakultet tehničkih nauka Trg Dositeja Obradovića 6 21000 Novi Sad Srbija
Tel:
+381 21 48 52 243