logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
AlfaNumASR – prepoznavanje govora iz manjih i srednjih rečnika na srpskom i srodnim južnoslovenskim jezicima
Diğer