logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Različiti softverski paketi za projektovanje i simulaciju elektronskih kola, komponenata i uređaja
Specijalizovani softver