logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
AlfaNumTTS – visoko kvalitetna sinteza govora na osnovu teksta na srpskom, hrvatskom i makedonskom
Specijalizovani softver