logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
CRESPQ može da ponudi MSP ili istraživačkim timovima pristup svojoj „PV laboratoriji na otvorenom“ – 8 kW fotonaponska elektrana
Oprema