logo

Katalog istraživačkog i inovativnog potencijala
Univerziteta u Novom Sadu

Kancelarija za poslovnu podršku Univerziteta u Novom Sadu

CTC tempus
Serbian English
Dva mala električna vozila i jedan solarni bicikl, bicikl sa električnim napajanjem
Oprema